page view image

ZøvnZaun torsdag (Norsk - Norwegian) // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image


ZøvnZaun er en interaktiv teaterforestilling om søvnmangel. Forestillingen tar for seg søvnmangel som et symptom på det moderne samfunnet som krever at vi er tilgjengelige og produktive 24/7. Samtidig utforsker ZøvnZaun det å ha kontroll og å gi fra seg kontroll i et ukontrollerbart kontroll-samfunn. Med hjelp av audiovisuelle og vibrerende elementer stiller forestillingen spørsmål rundt samfunnets kapitalisering av helse.

Forestillingen spilles 7 ganger over tre dager og varer i underkant av en time. 

Kafeen holdes åpen en time før forestilling!


ZøvnZaun is an interactive theatre performance about sleep deprivation. The performance deals with lack of sleep as a symptom of modern society, which is demanding that we are available and productive 24/7. At the same time, ZøvnZaun explores having control and giving up control in an uncontrollable control-obsessed society. With help from audiovisual and vibrating elements, the performance raises questions about society’s capitalisation on our health.

Zøvnzaun is performed 7 times, with a length on a bit less than one hour.

The cafe is open from one hour before the performance!


MEDVIRKENDE / CONTRIBUTORS:
Ide/Utøver/Manus: Linn Lorenzen
Ide/Utøver/Manus: Per Magnus Barlaug
Lyddesign/sound design: Fabrice Moniet
Videodesign/video design: David Lejard
Dramaturg/manus - Playwright/script: Tone Lorenzen
Plakat/Illustrasjon - Poster illustration: Mari Østby Kjøll

Co-produsent/Co producer: Samovarteateret
Samarbeidspartner/Collaborator: Barents Spektakel

Takk til/Thanks to Ingvild Isaksen, Klara Kramer, Kunstdemokratene på Copenhagen Contemporary, Charlotte Boccara, Siri Waage, Live Art København og Q&A Århus. 

STØTTET AV/SUPPORTED BY: Norsk kulturråd scenekunst og forprosjekt, Scenekunstbruket, Nordic culture point, Barentskult


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.