Juoiggas!

Arrangementsinformasjon

En musikalsk reise i joikens ulike tidsuttrykk. Musihkalaš mátkkošteapmi luđiid áigodatdajaldagaide.

I denne konsertforestillingen gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett menneske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi - fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid. 

Scenespråk: Nordsamisk, tekstes til norsk.