page view image

Home Theater: Moja på Tvoja // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

Moja på Tvoja er en del av Barents Spektakels hjemmeteaterserie - denne forestillingen (kan) foregå i ditt eget hjem, digitalt via Zoom. 

Moja på Tvoja er et deltakende teaterstykke produsert i form av en nettbasert Zoom-time. Det er ikke noe publikum i forestillingen - alle er deltakere. Like mange russere og nordmenn møtes for å studere «russenorsk» også kjent som «moja på tvoja» – et pidginspråk som tidligere ble brukt under handel i Arktis. Å kombinere elementer fra de to nabospråkene «moja på tvoja» eksisterer et sted midt mellom russisk og norsk.

Gjennom denne timen lærer vi hvordan Moja på tvoja ble brukt tidligere, og sammen bestemmer vi fremtiden til språket. Hva er vokabularet i dag og hvilke ord trengs i fremtiden?

Du trenger ikke gå noe sted for å se forestillingen - det er bare å koble til med Zoom hjemmefra. Du vil oppleve noen sterke følelser, få ny kunnskap og vil ha kraft til å endre utviklingen av historien.

Lengde: 1,5 timer. Du trenger en zoom og en internettforbindelse for å delta i «Moja på Tvoja». Du vil motta en Zoom-lenke i forkant av arrangementet. 


- ENGLISH - 


Moja på Tvoja is part of the Barents Spektakel series of Home theater performances, taking place in private homes in Kirkenes, this performance takes place - potentially - in your own, digitally via Zoom. 

Moja på Tvoja is a participatory theater play produced in the form of an online Zoom class. There is no audience in the performance; everybody is a participant. An equal number of Russians and Norwegians meet to study “russenorsk” also known as “moja på tvoja” - a pidgin language formerly used for trade in the Arctic. Combining elements from the two neighboring languages “moja på tvoja” exists somewhere in between Russian and Norwegian.

Throughout this class we learn how Moja på tvoja was used in the past and together we determine the future of the language. What is the vocabulary of our current times and what words are needed in the future?

You don’t have to go anywhere to watch the show - just connect with Zoom from your home. You will experience some strong emotions, gain new knowledge and will have the power to change the development of the story.

Length: 1,5 hours. You do need a zoom and an internet connection to take part in “Moja på Tvoja”. The Zoom-link will be sent to your email prior to the eventStøttet av / Supported by:

Barentskult, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet & Troms og Finnmark Fylkeskommune

 
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.