page view image

Home Theater: To the FSB Officers Who Attended My Events - Sunday // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

Letter to the FSB Officer er en del av Barents Spektakels hjemmeteaterserie som holdes i private hjem i Kirkenes. Denne forestillingen er laget som et åpent rom - du kan komme og gå når ønsker i tidsrommet mellom kl.17.00 og 20.00. Når du har kjøpt billett, vil du etter hvert motta en e-post med adressen til hjemmet (forestillingslokalet).

Hva skjer når en autoritær stat kommer til kunstarrangementet ditt og blander seg med publikum? Sensurerer du deg selv, setter du opp en felle, eller ser du et potensial for dialog?

Letter to the FSB Officer er en oppslukende installasjon som forteller historien om Barents Spektakel-lokalene som åpnet i St. Petersburg i februar 2022 da Russland invaderte Ukraina. Den utforsker erfaringene til uavhengige russiske kunstnere og arrangører, utfordrer forestillingen om trygge rom og tar for seg det faktum at russiske sikkerhetsagenter er “stamgjester” ved enkelte kunst- og kulturarrangement. 

Produsert av: К., samfunnsforsker, kurator, St. Petersburg, i samarbeid med kunstnere og kulturarrangører fra St. Petersburg og Murmansk. Serien med hjemmeteater under Barents Spektakel er organisert i samarbeid med Theatre of resistance, en plattform av russiske scenekunstnere som er motstandere av krigen i Ukraina. 

 


- ENGLISH -

Letter to the FSB Officer is part of the Barents Spektakel series of Home theater performances, taking place in private homes in Kirkenes. This performance is laid out as an open room, where you can come and go to the home venue whenever you want between 17:00 and 20:00. When you have bought a ticket, you will receive an email on the address of the home venue.

What happens when an authoritarian state comes to your art venue blending with theaudience? Do you censor yourself, set a trap, or see a potential for communication?

Letter to the FSB Officer is an immersive installation that tells the story of Barents Spektakel venue that opened in Saint Petersburg in February 2022 when Russia invaded Ukraine. It explores the experiences of independent Russian artists and organizers, challenges the notion of safe spaces and addresses the fact that Russian security agents are regulars at certain artistic occasions.

Author: К., social researcher, curator, Saint Petersburg, in collaboration with artists and organizers from Saint Petersburg and Murmansk. The Home Theatre series is organized in cooperation with the platform Theatre of resistance that unites Russian theater artists against the war in Ukraine.


Støttet av / Supported by:

Barentskult, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet & Troms og Finnmark Fylkeskommune
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.