page view image

Home Theater: Bye, Dad // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

Bye, Dad er en del av Barents Spektakels hjemmeteaterserie som holdes i private hjem i Kirkenes.

Bye, Dad er et skuespill om livet til Kudryashov Anatoly Alexandrovich, en kontraktssoldat og en veteran fra den andre tsjetsjenske krigen, fortalt av sønnen.

Historien om Anatoly Alexandrovichs liv ligner ikke i det hele tatt de heroiske historiene om en beskytter av moderlandet, typisk for russisk propaganda. Vi vet ikke hva den eldre Kudryashov trodde på og kjempet for eller hva som lå bak valget hans, bortsett fra ønsket om å ligne vennene sine, som også var kontraktssoldater. Sønnen hans snakker bevisst ingenting om motivene. Men vi vet hva han fikk til slutt: et land som betalte ham litt over to tusen rubler i måneden (300 NOK) og stilnet Tsjetsjenia-historien helt frem til i dag.


Regissør - Alexander Kudryashov

Dramatiker - Vasya Sharapov

Beskrivelse av stykket skrevet av Anton Khitrov

Serien med hjemmeteater under Barents Spektakel er organisert i samarbeid med Theatre of resistance, en plattform av russiske scenekunstnere som er motstandere av krigen i Ukraina. 

Når du har kjøpt billett, vil du etter hvert motta en e-post med adressen til hjemmet (forestillingslokalet). – ENGLISH - 


Bye, Dad is part of the Barents Spektakel series of Home theater performances, taking place in private homes in Kirkenes. 

Bye, Dad is a play about the life of Kudryashov Anatoly Alexandrovich, a contract soldier and a veteran of the Second Chechen War, told by his son. 

The story of Anatoly Alexandrovich’s life is not at all like the heroic stories about a defender of the Motherland, typical of Russian propaganda. We do not know what Kudryashov Sr. believed in and fought for, what was behind his choice, except for the desire to be like his friends, also contract soldiers. His son deliberately speaks nothing of the motives. However we do know what he got in the end: a country that paid him a little over two thousand rubles a month (300 NOK) and hushed up the Chechnya story even up to this day. 


Director - Alexander Kudryashov

Playwright - Vasya Sharapov

Description to the play written by Anton Khitrov


The Home Theatre series at Barents Spektakel is organized in cooperation with the platform Theatre of resistance that unites Russian theater artists against the war in Ukraine.

When you have bought a ticket, you will receive an email on the address of the home venue. Støttet av / Supported by:

Barentskult, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet & Troms og Finnmark Fylkeskommune
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.