page view image

Home Theater: 80° // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

80° er en del av Barents Spektakels hjemmeteaterserie som holdes private hjem i Kirkenes.

Alena maringeolog. Tidlig på høsten dro hun på en vitenskapelig ekspedisjon til Arktis. Nå fryser skipet med Alena og andre forskere om bord fast til et isflak. Det er en lang vei til nærmeste polarstasjon fremover. Alena får nyheter fra fastlandet ved å lese brev.

Forestillingen 80° er konstruert fra to parallelle virkeligheter – et hus og en gruppe publikummere i Kirkenes og Alenas dagbok fra det arktiske laboratoriet. Publikummet inviteres med for å lage endringer i stykkets struktur under hver forestilling. Slik vil det være til Alena kommer tilbake til land.

Produsert av: Polina Shatokhina, Alena, P.G., Anastasia Ogurtsova, Sasha Mindrin, Svetlana Kurakova, Anton Egorov, Nanna Shekh og madcatlady. Serien med hjemmeteater Serien med hjemmeteater under Barents Spektakel er organisert i samarbeid med Theatre of resistance, en plattform av russiske scenekunstnere som er motstandere av krigen i Ukraina.

Når du har kjøpt billett, vil du etter hvert motta en e-post med adressen til hjemmet (forestillingslokalet).  - ENGLISH –


80° is part of the Barents Spektakel series of Home theater performances, taking place in private homes in Kirkenes. 

Alena marine geologist. In early autumn, she left for a scientific expedition to the Arctic. Now the ship with Alena and other scientists on board is growing into an ice floe. There is a long drift of the polar station ahead. Alena learns about the news from the land by reading letters.

The performance 80° is constructed from two parallel realities - a house and a group of audience in Kirkenes and Alena’s diary from the arctic laboratory. Collectively, together with the audience we make changes to the plays' structure after each show. So it will be until Alena returns to land.

Produced by: Polina Shatokhinam, Alena, P.G., Anastasia Ogurtsova, Sasha Mindrin, Svetlana Kurakova, Anton Egorov, Nanna Shekh and madcatlady. The Home Theatre series is organized in cooperation with the platform Theatre of resistance that unites Russian theater artists against the war in Ukraine. 

 When you have bought a ticket, you will receive an email on the address of the home venue one week before the performance takes place. 


Støttet av / Supported by:

Barentskult, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet & Troms og Finnmark Fylkeskommune


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.