page view image

Busstur, badstu og konsert // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

I samarbeid med Baltic Circle-festival (Helsinki), presenterer vi en begivenhetsrik dag søndag 26. februar, som en del av det prosjektet «B2B: From the Baltic to the Barents Sea». 

Fra avgang ved Scandic/John Savios plass i Kirkenes, tar bussen oss med til Gandvik, Bugøynes og  Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden, og vil by på forestillinger av Pauliina Feodoroff, Pia Lindman og Niilas.

Billetter selges som en pakke med tre arrangementer inkludert (konsertbillett til Niilas kan også kjøpes separat, for de som ikke er med på bussreisen). Pakken inkluderer transport, mat, drikke og badstue. 

*Revidert* Program søndag 26. Februar: Bussperformance, badstu & konsert

Velkommen til dagstur på festivalsøndagen av Barents Spektakel! Under følger programmet og litt praktisk informasjon.  

Dessverre har kunstneren Pauliina Feodoroff meldt frafall og vil ikke være med og gjøre sin performance som en del av bussturen. Vi tror likevel at denne søndagsturen skal bli en flott opplevelse! 

Vi får nå litt mer tid i Bugøynes - og vi har også lagt inn lengre tid på Ä´vv Skoltesamisk museum, inkludert omvisning for de som vil være med på det. Dagen avsluttes med konsert med Niilas. Dersom du på grunn av disse endringene likevel ikke vil delta, gi oss beskjed, og vi skal refundere din billett. 


08:30: Innsjekk buss ved Scandic (ved John Savios Plass/torget), Kirkenes

09:00  Avgang Kirkenes 

09:00 - 11:00: (Kirkenes - Bugøynes)

11:15: Badstuperformance av Pia Lindman: And then there are silences that speak of something else, still there 

12:15 - 13:15: Fri badstubading, tid til å skifte osv. 

13:25: Bussavgang fra badstua til Bugøynes

13:30: Lunsj - suppebuffet på Bistroen i Bugøynes

15:30: Bussavgang fra Bugøynes 

16:30: Ankomst Ä´vv Skoltesamisk museum med omvisning av Hanna-Maria Kiprianoff

17:00: Omvisning Ä´vv Skoltesamisk museum 

18:00: Konsert med Niilas 

19:00: Avgang fra Ä´vv Skoltesamisk museum

19:30: Stopp ved Kirkenes lufthavn for de som skal videre med fly

20:00: Ankomst Kirkenes 


Praktisk info:

Badstuen ligger 2,5 kilometer fra Bugøynes, ved Mortensanden. Vi serverer snacks og har dunker med drikkevann tilgjengelig ved badstua. Det er ingen dusj knyttet til badstua, men den ligger ved en flott sandstrand med gode muligheter for friske og avkjølende bad i Barentshavet! 

Vi kjører “finsk stil” i badstua, det vil si at vi oppfordrer alle til å kun bruke håndkle i badstu, i stedet for badetøy. Badstuen er for alle kjønn. Ta gjerne med ditt eget håndkle om mulig. Vi har også noen håndklær tilgjengelige for utlån. 

Lunsjen er inkludert. Det vil også selges enkel mat på museet på museet i Neiden for de som også ønsker det. 

Hvis du skal ta Norwegianflyet som går 19.55, så kan vi organisere en tidligere transport fra Neiden til flyplassen. Send en e-post til neal@pikene.no om dette gjelder deg. 


 - ENGLISH - 

*Revised* Program Sunday 26. February: Bus tour performance, sauna & concert

Unfortunately artist Pauliina Feodoroff has had to cancel her performance during the Baltic to Barents tour to Bugøynes this Sunday because of illness. Pauliina sends her apologies and hopes that we can take this tour together on some other occasion in the future. If you have bought a ticket for the event and would like a refund, please get in touch.

The day will still go ahead as planned and we have put together an alternative programme with the planned sauna performance by Pia Lindman, and a tour of the Ävv Skoltesámi museum with Hanna-Maria Kiprianoff. The day also concludes as planned with the concert by Niilas.

Below you will find the revised version of the programme:

08:30: Check-in at the bus, Scandic (by John Savios Plass/town square), Kirkenes

09:00: Departure Kirkenes

09:00 - 11:00: Bus to Bugøynes

11:15: Sauna performance by Pia Lindman: And then there are silences that speak of something else, still there

12:15 - 13:15: Free sauna bathing, time to change etc.

13:25: Bus departure from the sauna to Bugøynes

13:30: Lunch, soup buffet at the Bistro in Bugøynes

15:30: Bus departure from Bugøynes

16:30: Arrival Ä´vv Skoltesamisk museum with guided tour by Hanna-Maria Kiprianoff

18:00: Concert with Niilas

19:00: Departure from Ä´vv Skoltesamisk museum

19:30: Stop at Kirkenes Airport for those going on by plane

20:00: Arrival Kirkenes

Practical info

The sauna is located 2.5 kilometres from Bugøynes, by Mortensanden. We serve snacks and have drinking water available at the sauna. There is no shower connected to the sauna, but it is located by a beautiful sandy beach with good opportunities for winter bathing in the Barents Sea!

At the artist´s request, the sauna will be "Finnish style", which means we do NOT wear swimwear inside the sauna. We encourage you to wear your towel in the sauna instead of swimwear if you do not want to be naked. The sauna is for all genders.

Please bring your own towel if possible! If this is not possible, a towel can be borrowed at the sauna.

Lunch is included - we will have a delicious selection of soup at Kirkenes Bistro.

Smaller snacks and sandwiches will also be sold at the museum in Neiden later in the day for those who want it.

NB! If you are going to take the Norwegian flight that leaves at 19.55, we can organise an earlier transport from Neiden to the airport. Send an email to neal@pikene.no if this applies to you.Pia Lindman introduserer And then there are silences that speak of something else, still there, et verk som tar utgangspunkt i behandlingene som ble gitt innbyggere i Sør-Varanger i januar 2023 og kunstnerens engasjement for det "subsensoriske". Arrangementet legger opp til performative samtaler inne i en 70-seters badstue i fiskeværet Bugøynes. Badstuer fermenterer og omfordeler relasjoner mellom både menneskelige og mer-enn-menneskelige samfunn, og denne kollektive forestillingen vil være en invitasjon til å starte en kroppslig utveksling og læringsprosess for velvære.

Niilas er en komponist, musiker og lydkunstner som vever sammen sjangere, instrumenter og elektronikk til et unikt musikalsk uttrykk. Med forankring i sin samiske bakgrunn og klubbkultur, skaper han glitrende, melankolske melodier, som på hans tredje soloalbum Stone Skipping (2022), hvor joik møtte iransk santoor og Moog Matriarch på samme spor. 


B2B: From the Baltic to the Barents Sea, en samproduksjon av Pikene på Broen og Baltic Circle-festivalen (Helsingfors), støttet av Nordisk Kulturfond, BarentsKult og Kulturdirektoratet.

Foto: Hanna Parry. 


Program søndag 26.02.23

08:30: Innsjekk John Savios plass, Kirkenes

09:00  Avgang Kirkenes 

09:00 - 11:00: Bussturforestilling Steer the way Njâuddam - del 1 (Kirkenes - Bugøynes)

11:30: And then there are silences that speak of something else, still there (badstuperformance)

13:30: Lunsj

15:30: Avgang Bugøynes 

15:30 - 17:30: Bussturforestilling Steer the way Njâuddam - del 2 (Bugøynes - Gandvik - Neiden)

18:00: Niilas Konsert - Ävv Skoltesamiske museum

19:00: Avgang Ävv Skoltesamiske museum (Neiden - Kirkenes lufthavn (19:30) - Kirkenes)


- ENGLISH - 

Barents Spektakel, in collaboration with Baltic Circle festival (Helsinki), presents a day of events on Sunday 26. February as part of the “B2B: From the Baltic to the Barents Sea” artistic research project. Departing on a coach tour from John Savio’s Square, Kirkenes with visits to Bugøynes, Gandvik, and the Ä´vv Skoltesamisk museum, the day will feature performances by Pauliina Feodoroff, Pia Lindman, and Niilas. 

Tickets are sold as a three event package (Niilas concert tickets can also be bought separately, for those not travelling to Bugøynes). Includes food, drinks, and sauna. 

Pauliina Feodoroff presents Steer the way, Njâuddam - a guided bus tour into invisibilities. It introduces the places, families and routes mapped by the lands and waters but missed by the Norwegian guideposts. We will be visiting the Njauddâm siida and hear some loose-end stories of the neighbouring Paaččjokk and Suõ'nn'jel siidas. Hosted by Pauliina Feodoroff on her family lands. Snacks and grievances will be served.  

Pia Lindman introduces And then there are silences that speak of something else, still there: A work that is based on the treatments given to people in Sør-Varanger in January 2023 and the artist’s engagement with the “subsensorial”. During the event, performative conversations will be exchanged inside a 70-seater sauna in the village of Bugøynes. Saunas are fermenters and redistributors of relations for both human and more-than-human communities, and this collective performance will be an invitation to start an embodied sharing and process of learning to care differently. 

Niilas is a composer, artist and sound artist who weaves together genres, instruments, field recordings and electronics into a unique musical expression. Rooted in his Sámi background and club culture, he creates sparkling, melancholic melodies, such as on his third solo album Stone Skipping (2022), where joik meets Iranian santoor and Moog Matriarch in a complex dialogue. 


Timetable - Sunday 26.02.23

08:30: Check-in John Savio’s Square, Kirkenes

09:00 Departure from Kirkenes 

09:00 - 11:00: Performance on the bus: Steer the way Njâuddam - Part 1 (Kirkenes - Bugøynes)

11:30: And then there are silences that speak of something else, still there (sauna performance)

13:30: Lunch

15:30: Departure from Bugøynes 

15:30-17:30: Performance on the bus: Steer the way Njâuddam - Part 2 (Bugøynes - Gandvik - Neiden)

18:00: Niilas Concert at the Ävv Skoltesamiske museum

19:00: Bus departure from the museum (Neiden- Kirkenes Airport (19:30) - Kirkenes)


B2B: From the Baltic to Barents Sea is supported by Nordisk Kulturfond, BarentsKult og Kulturdirektoratet.

Photo: Hanna Parry. 
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.