page view image

Barents Spektakel Festivalpass

Velkommen til Barents Spektakel i Kirkenes! Festivalpass gir deg tilgang alle våre arrangementer // Welcome to Barents Spektakel in Kirkenes! The festival pass gives you access to all our events!

Informasjon
event image

Under tittelen Soft Shields vil Barents Spektakel 2024 utforske lagene i det militære landskapet og sivil beredskap.

Hva betyr en tung militarisering for et allerede militarisert nord? Hvordan påvirkes hverdagen av en sterk militær tilstedeværelse, og hvor krysser den sivile og militære hverdagen til menneskene som bor og arbeider i nord?

Disse spørsmålene er utgangspunktet for en serie med kunstproduksjoner, samtaler og et spektakulært åpningsshow! Festivalen åpnes torsdag 15. Februar kl.18.00. 

Festivalpass gir deg tilgang alle våre arrangementer. Enkelte arrangementer kan kreve forhåndsreservasjon av plass på grunn av begrensede plasser - dette vil dere eventuelt få beskjed om i god tid på e-post.

Følg med på vår hjemmeside www.barentsspektakel.no og Instagram/facebook @pikenepaabroen for programoppdatering - det fulle programmet lanseres i januar!

Velkommen til Barents Spektakel 2024!


// ENGLISH //


Under the title Soft Shields, Barents Spektakel 2024 will explore the layers of the military landscape and civil preparedness.

What does heavy militarization mean for an already militarized North? How is everyday life affected by a strong military presence, and where do the civilian and military everyday lives of the people who live and work in the north intersect?

These questions are the starting point for a series of art productions, talks and a spectacular opening show! The festival opens on Thursday 15 February at 18.00.

The festival pass gives you access to all our events. Certain events may require pre-reservation due to limited places - you will be informed of this on email.


Follow our website www.barentsspektakel.no and Instagram/facebook @pikenepaabroen for program updates - the full program will be launched in January!

Welcome to the Barents Spektakel 2024!Restriksjoner

Enkelte av arrangementene har aldersgrense 18 år pga alkoholsalg. // Some of the events will have an age limit of 18 years due to alcohol sale.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. Enkelte arrangementer kan kreve forhåndsreservasjon av plass på grunn av begrensede plasser - dette vil dere eventuelt få beskjed om i god tid på e-post. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation. Some events might require a reservation of your seat due to limited places - we will inform you about this on email.