Transborder Cafe: National Security – Labour Security – Data Security

EVENT INFORMATION

Del 1: utviklet av Barentssekretariatet.Debatt om utfordringene for norsk-russisk næringssamarbeid i Barents i kjølvannet av sanksjonene og spionanklager. Deltakerliste – under utvikling.

Del 2: utviklet av kunstnergruppen EEEFFF. TC vil fokusere på desentraliserte økonomiske systemer og vil foreslå ”algoritmisk solidaritet” som basis for nettverkssamfunn i den globaliserte verden, for å diskutere hvordan det påvirker arbeidsmarkedet lokalt og globalt. Deltakerliste – under utvikling.